Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak
Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti
Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Andrzej Wałkówski
Katedra Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marek Florek
Instytut Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Tomasz Gralak
Zakład Epoki Brązu i Epoki Kamienia, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
dr Dorota Tymura
Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook