Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Marek Florek
Instytut Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Rafał Hryszko
Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej, Instytut HistoriiI, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Andrzej Wałkówski
Katedra Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jerzy Pysiak
Zakład Historii Średniowiecznej, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Gralak
Zakład Epoki Brązu i Epoki Kamienia, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
dr Dorota Tymura
Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook