13 grudnia 2018 roku w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie. W Konferencji wzięło udział ponad 16 osób z 9 różnych jednostek naukowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny Marty Stasiak-Cyran oraz Macieja Drewniaka (Sekcja Archeologii Muzeum Lubelskiego w Lublinie) pt.: Życie codzienne antycznych i średniowiecznych mieszkańców Europy na przykładach badań archeologicznych wybranych stanowisk z regionu lubelskiego.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z życiem codziennym ludności zamieszkującej tereny antycznej i średniowiecznej Europy. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Wydarzenie pozwoliło na wymianę wiedzy między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki, a także przyczyniło się do aktualizacji wiedzy z zakresu historii.

DSC_0002-960px
DSC_0003-960px
DSC_0022-960px
DSC_0023-960px
DSC_0033-960px
DSC_0037-960px
DSC_0073-960px
DSC_0096-960px
DSC_0099-960px
DSC_0159-960px
DSC_9893-960px
DSC_9923-960px
DSC_9925-960px
DSC_0002-960px
DSC_0003-960px
DSC_0022-960px
DSC_0023-960px
DSC_0033-960px
DSC_0037-960px
DSC_0073-960px
DSC_0096-960px
DSC_0099-960px
DSC_0159-960px
DSC_9893-960px
DSC_9923-960px
DSC_9925-960px
previous arrow
next arrow

Komitet Naukowy:
• Dr hab. Marek Florek. Zakład Archeologii Średniowiecza i Okresu Nowożytnego Instytutu Archeologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Ireneusz Łuć, Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ, Instytut Historii, Wydział Historii, Uniwersytet Jagielloński,
• Dr Dariusz Wróbel, Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy historia.org.pl,
• Polskie Radio Lublin,
• Portal internetowy historykon.pl.

Facebook