Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.Wystąpienia konferencyjne zostaną podzielone według następujących sekcji tematycznych:
• wokół ciała i cielesności (dieta i zwyczaje kulinarne, zdrowie i higiena ciała, stroje, moda i kosmetyki),
• przełamywanie codzienności (czas wolny, święto – „obowiązki” inne niż wszystkie, rozrywki i przyjemności),
• centralność rodziny (przestrzeń domowa, relacje międzypokoleniowe, hierarchie i zależności, starość i młodość, wychowanie i edukacja),
• przestrzenie zewnętrzne (człowiek i natura, w świecie roślin i zwierząt),
leges et mores (obyczajowość, zwyczaje i tradycja, zakres swobód, nakazy i zakazy),
• komunikacja i transport (środki, narzędzia, horyzonty i granice).
Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@historiacodziennosci.pl w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 8 grudnia 2020 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „VI HC, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.Czas wystąpienia: 15 minut.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@historiacodziennosci.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Facebook