Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.Wystąpienia konferencyjne zostaną podzielone według następujących sekcji tematycznych:
• wokół ciała i cielesności (dieta i zwyczaje kulinarne, zdrowie i higiena ciała, stroje, moda i kosmetyki),
• przełamywanie codzienności (czas wolny, święto – „obowiązki” inne niż wszystkie, rozrywki i przyjemności),
• centralność rodziny (przestrzeń domowa, relacje międzypokoleniowe, hierarchie i zależności, starość i młodość, wychowanie i edukacja),
• przestrzenie zewnętrzne (człowiek i natura, w świecie roślin i zwierząt),
leges et mores (obyczajowość, zwyczaje i tradycja, zakres swobód, nakazy i zakazy),
• komunikacja i transport (środki, narzędzia, horyzonty i granice).
Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@historiacodziennosci.pl w dokumencie o rozszerzeniu “*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz “*.pdf” do dnia 8 grudnia 2020 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „VI HC, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.Czas wystąpienia: 15 minut.Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@historiacodziennosci.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Osoby uczestniczące zdalnie, będą miały możliwości wysłuchania na żywo wszystkich wystąpień podczas Konferencji. Wygłoszenia swojej pracy będą mogli dokonać za pośrednictwem platformy internetowej. Uczestnicy otrzymają drogą mailową link do platformy internetowej najpóźniej w dniu wydarzenia.

Platforma MyOwnConference pozwoli na:
• uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, telefon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego lub laptopa),
• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie;
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• zadanie pytania bezpośrednio do Prelegenta w formie wiadomości prywatnej,
• obecność i wsparcie ciągłe Organizatorów Konferencji w trakcie wystąpienia danego Prelegenta,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Wymagania techniczne:
• posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,
• wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa,

Rekomendacje:
• korzystanie z przeglądarki Google Chrome,
• minimalna prędkość łącza internetowego od 1 MB/sek.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dla osób uczestniczących zdalnie zorganizujemy testy techniczne. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Facebook