26 lutego 2019 r.21 listopada 2019 r. 3 grudnia 2019 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 28 listopada 2019 r. 4 grudnia 2019 r.– nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych
13 grudnia 2019 r.V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie
• do 6 stycznia 2020 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 30 czerwca 2020 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 6 stycznia 2020 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook