Sprawozdanie z przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Rutyna i pragmatyzm?
Doświadczenie codzienności w antycznej i średniowiecznej Europie

Dnia 4 grudnia 2015 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej po raz pierwszy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rutyna i pragmatyzm? Doświadczenie codzienności w antycznej i średniowiecznej Europie”.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rutyna i Pragmatyzm? Doświadczenie codzienności w antycznej i średniowiecznej Europie” to nowa inicjatywa zrealizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Stowarzyszenie Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” oraz Koło Amatorów Antyku UMCS, pod patronatem i opieką merytoryczną Zakładów Historii Starożytnej UMCS, Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych UMCS oraz Historii Powszechnej Średniowiecznej UMCS. Celem wydarzenia była integracja środowiska naukowego, a także nawiązanie dyskusji na temat szeroko pojętych zagadnień dotyczących życia codziennego antycznych i średniowiecznych Europejczyków. Podczas obrad uczestnicy wygłosili wystąpienia ustne, a także dzielili się swoimi uwagami zadając prelegentom pytaniaKonferencję otworzył Dyrektor Instytutu Historii UMCS dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, natomiast wykład inauguracyjny pt. Every Day History, czyli jak badać codzienność wygłosił prof. dr hab. Jan Pomorski.

Dodatkową atrakcją dla Uczestników i Gości było wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie, wystawa przedmiotów antycznych oraz warsztaty gier antycznych.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem pasjonatów starożytności i średniowiecza. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ok. 40 osób reprezentujących 10 różnych podmiotów z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 20 prac traktujących o życiu codziennym w starożytności i średniowieczu.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Prof. dr hab. Grzegorz Jawor,
• Dr hab. Andrzej Pleszczyński, prof. nadzw. UMCS,
• Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL,
• Dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. UMCS,
• Dr hab. Maciej Jońca,
• Dr hab. Ireneusz Łuć.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Zakłady Historii Starożytnej, Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych oraz
Historii Powszechnej Średniowiecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
• Uniwersytet Łódzki.

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Radio Lublin,
• Akademickie Radio Centrum,
• Portal internetowy historia.org.pl,
• TVP Historia,
• TVP Lublin.

Facebook