11 grudnia 2020 roku odbyła się online VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję otworzyły wykłady Gości Honorowych: dr. hab. Marka Florka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: Ofiary z ludzi u Słowian we wczesnym średniowieczu oraz dr. hab. Rafała Hryszko (Uniwersytet Jagielloński) pt.: Miejsce i rola słodyczy w życiu codziennym ludzi późnego średniowiecza (na wybranych przykładach).

Podczas wydarzenia uczestnicy podjęli próbę analizy życia codziennego społeczeństwa zamieszkującego Europę w okresie starożytności oraz średniowiecza. Tematyka konferencyjna dotyczyła m.in. medycyny, handlu oraz prawa. Konferencję zakończyła dyskusja uczestników na temat zaprezentowanych prac oraz całościowe podsumowanie spotkania.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, Katedra Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Florek, Instytut Archeologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Tomasz Gralak, Zakład Epoki Brązu i Epoki Kamienia, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Rafał Hryszko, Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Jerzy Pysiak, Zakład Historii Średniowiecznej, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Polskie Towarzystwo Historyczne,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:

 • Polskie Radio Lublin,
 • Portal internetowy historykon.pl,
 • TV Student.
Facebook