II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Rutyna i pragmatyzm?
Doświadczenie codzienności w antycznej i średniowiecznej Europie

Szanowni Państwo!!!

Historia Europy, nawet ta najbardziej odległa, do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest popularna zarówno wśród historyków, archeologów, jak i ludzi nie związanych z  tymi dziedzinami nauki. Istotnym zagadnieniem dotyczącym społeczeństw, które przez wieki zamieszkiwały Stary Kontynent jest niewątpliwie ich życie codzienne. Wieloaspektowość tego zagadnienia sprawia, że jest to tematyka nad wyraz interesująca.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rutyna i Pragmatyzm? Doświadczenie codzienności w antycznej i średniowiecznej Europie to kontynuacja inicjatywy realizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem wydarzenia jest integracja środowiska naukowego, a także nawiązanie dyskusji na temat szeroko pojętych zagadnień dotyczących życia codziennego antycznych i średniowiecznych Europejczyków.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich pasjonatów historii, archeologii oraz nauk pokrewnych. Podczas konferencji będzie można zaprezentować swoje prace w formie:

 • wystąpienia ustnego,
 • wystąpienia ustnego wraz z prezentacją multimedialną.

Tematyką konferencji jest życie codzienne ludów zamieszkujących tereny antycznej i średniowiecznej Europy. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Będą one podzielone według sekcji tematycznych, które można znaleźć w zakładce Wystąpienie.

➡ śledź nas na Facebooku ⬅
Dotychczas Komitet Naukowy Konferencji swoją obecnością zaszczycili:

Dr hab. Jolanta Świderek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Ewa Osek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Dorota Tymura
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Tomasz Gralak
Uniwersytet Wrocławski

II Ogólnopolska konferencja Rutyna i pragmatyzm? Doświadczenie codzienności w antycznej i średniowiecznej Europie to przede wszystkim:

 • wyjątkowa, konferencja naukowa,
 • tematyka obejmująca kwestie związane z życiem codziennym antycznych i średniowiecznych mieszkańców Europy,
 • możliwość spotkania w gronie pasjonatów historii, archeologii oraz nauk pokrewnych,
 • studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, pasjonaci różnych dziedzin nauki z całej Polski,
 • referaty, odczyty, prezentacje,
 • ciekawe wystąpienia zaproszonych Gości
 • książka abstraktów,
 • publikacja prac w formie rozdziału w monografii naukowej – 5 pkt. MNiSW,
 • gwarancja ukazania się publikacji do 01.06.2017 r.,
 • wspólne zwiedzanie Lublina z przewodnikiem,
 • profesjonalna organizacja i obsługa Konferencji,
 • spotkanie integracyjne.

 

Z poważaniem,
Organizatorzy


Patronaty honorowe

 
 

Patronaty medialne

 
 

Sponsorzy